Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

01 AUG 2020 12:15
Nu är datum för det framflyttade årsmötet bestämt - Söndag 27/9 15.00
 • Uppdaterad: 01 AUG 2020 12:15

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE!

Tid: 2020-09-27 kl:15.00               Plats: Trollhättans tennishall

Dagordning


 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste            räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställa medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av:
  1.  föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
  2.  halva antalet övriga ledamöter (2-5 st.) i styrelsen för en tid av två år
  3.  två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd ordning för en tid av ett år
  4.  två revisorer jämte en suppleant för en tid avsett år. I detta val får inte styrelsens                       ledamöter delta
  5.  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska vara sammankallande
  6.  beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  7. fastställande av kommittéer och val av ledamöter
   1. Anläggningskommitté (Ordförande + ledamöter)
   2. Tävlingskommitté (Ordförande + ledamöter)
   3. Juniorkommitté (Ordförande + ledamöter)
 13. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Skribent: Niklas Röstberg
Epost: Adressen Gömd


logo-mecenat

Vi har studentrabatt. Om Ni ska kunna få rabatt så måste Ni vara medlem.balonger


 

Admin  

Postadress:
Trollhättans TK - Tennis
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Besöksadress:
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052017810
Fax: +4652017810
E-post: This is a mailto link

Se all info

seriespel_knappen

tenniss-k_knappen