Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

03 MAR 2021 13:40
Välkommen på årsmöte!
Tid: 2021-03-28 15.00
Plats: Online (Anmälan om önskat deltagande krävs till This is a mailto link)
 • Skapad: 03 MAR 2021 13:40

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 1. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 1. Fastställande av föredragningslista 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året 
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret 
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 1. Fastställa medlemsavgifter 
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 2. Val av:   
  a) föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år   
  b) halva antalet övriga ledamöter (2-5 st.) i styrelsen för en tid av två år   
  c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd ordning för en tid av ett år   
  d) två revisorer jämte en suppleant för en tid avsett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska vara sammankallande
  f)  beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
  g) fastställande av kommittéer och val av ledamöter
  - Anläggningskommitté (Ordförande + ledamöter)
  - Tävlingskommitté (Ordförande + ledamöter)
  - Juniorkommitté (Ordförande + ledamöter)

 3.  Övriga frågor

Varmt välkomna!

OBS! Då mötet sker digitalt så krävs det att samtliga som vill delta anmäler sitt intresse till This is a mailto link

Skribent: Niklas Röstberg
Epost: Adressen Gömd


logo-mecenat

Vi har studentrabatt. Om Ni ska kunna få rabatt så måste Ni vara medlem.balonger


 

Admin  

Postadress:
Trollhättans TK - Tennis
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Besöksadress:
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052017810
Fax: +4652017810
E-post: info@trollhattanstk....

Se all info

seriespel_knappen

tenniss-k_knappen