Hoppa till sidans innehåll

Betalpolicy


Betalningspolicy – Trollhättans Tennisklubb 

Prova på”-gång för alla nya deltagare
Alla nya deltagare i Trollhättans Tennisklubbs verksamhet har chans att prova 2 gånger innan man bestämmer sig om man vill fortsätta i verksamheten. OBS! Om man efter dessa ”prova på”-gånger inte vill fortsätta måste detta skriftligen meddelas till kansliet via e-post inom en vecka efter andra provtillfället. I annat fall debiteras avgiften för resterande termin. 

Betalning av terminsavgift
Terminsavgiften ska betalas inom 15 dagar om inte annat anges. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta på 5% samt påminnelseavgift 50 kr. Efter två påminnelser förbehåller sig Trollhättans Tennisklubb rätten att stänga av vederbörande.  

Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)
Inför varje ny termin (höst & vår) arbetas träningsschemat om, de nya träningstiderna distribueras via epost eller kan hittas på hemsidan (det är var och ens ansvar att kolla upp sina träningstider). 

Inga muntliga uppsägningar till tränaren på banan accepteras. Vill man göra avhopp inför nästkommande termin måste detta meddelas via e-post till kansliet senast 1 vecka innan terminen startar. Om platsen inte är uppsagd förutsätts att den aktiva fortsätter träningen även under påföljande termin. 

Sker avhopp eller minskning av antalet träningstimmar senare än ovanstående datum eller utan att meddela kansliet skriftligen, är den aktiva skyldig att betala terminsavgift enligt nedan: 

Sen avanmälan (före terminsstart)            25% av terminsavgiften
1 vecka in på terminen                                 50% av terminsavgiften
2 veckor in på terminen                              75% av terminsavgiften
3 veckor in på terminen                             100% av terminsavgiften 

Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. 

Delbetalning av terminsavgift
Familjer som totalt har en terminsavgiftskostnad på över 6000 kr, har möjlighet att göra tre lika stora delbetalningar. Fullständig betalning ska då vara Trollhättans Tennisklubb tillhanda senast 2 månader efter förfallodatum på fakturan. 

Återbetalning av terminsavgift 

Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka om man ådragit sig en skada eller liknade under pågående termin. Det återbetalade beloppets storlek beräknas utifrån det datum som skadan meddelas till kansliet. Läkarintyg måste då uppvisas. Dock kan vi då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift och ev. medlemsavgift som vanligt.

Bindande anmälan vid aktiviteter
På flera av våra aktiviteter tillämpar vi bindande anmälan. Det betyder att betalning ska vara erlagd innan aktivitetens start för att man ska ha rätt att delta i aktiviteten (om betalning ska ske via bankgiro, swish eller faktura anges på aktivitetsinbjudan). Även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste hela avgiften betalas. 

Om man får förhinder och inte kan delta alls betalas 50% av avgiften tillbaka (under förutsättning att förhindret meddelats skriftligen till kansliet innan aktivitetens start). Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. 

Uteblir man utan att meddela förhinder ska hela avgiften betalas. I de särskilda fall där man gjort en bindande anmälan men ännu inte betalat för aktiviteten kvarstår betalningsskyldigheten.

Vid kortvarig sjukdom
Anmälan är bindande även vid kortvarig sjukdom (d.v.s. insjuknande strax innan aktivitetsstart eller under pågående aktivitet). Om man blir kortvarigt sjuk 50% eller mer av aktiviteten (ex. två av totalt fyra dagar) betalas 50% av avgiften tillbaka under förutsättning att sjukdomen meddelas skriftligen till kansliet och är styrkt av läkarintyg.

Aktiviter/läger anordnade av Tennis Väst eller Svenska Tennisförbundet
Vid de aktiviteter som Tennis Väst eller Svenska Tennisförbundet anordnar som innebär en kostnad för klubben kommer denna kostnad att faktureras varje individuell deltagare om inget annat framgår av inbjudan. Undantag från detta är seriespel.

——– 

Anledningen till dessa riktlinjer är att vi i möjligaste mån försöker hålla nere våra avgifter, men vi måste ändå täcka de kostnader som vi har för banor, tränare, bollar m.m. Även om vi har kö till vår verksamhet så är det inte alltid lätt att fylla platser under terminens gång vid avhopp, skador m.m, då det krävs att spelaren som sätts in har rätt nivå i förhållande till övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av under terminens gång eller får förhinder vid aktiviteter.

Uppdaterad: 27 FEB 2019 10:32 Skribent: Niklas Röstberg
E-post: Adressen Gömd


logo-mecenat

Vi har studentrabatt. Om Ni ska kunna få rabatt så måste Ni vara medlem.balonger


 

Admin  

Postadress:
Trollhättans TK - Tennis
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Besöksadress:
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052017810
Fax: +4652017810
E-post: info@trollhattanstk....

Se all info

seriespel_knappen

tenniss-k_knappen