Hoppa till sidans innehåll

Historia


Den 23 mars 1927 samlades några tennisintresserade personer på Hotell Bele för att diskutera bildandet av en tennisklubb i Trollhättan. Man enades om att Hjulkvarnelund var en lämplig plats. Beräknad kostnad för en bana uppskattades till 2000 kr. 

En bankommitté tillsattes (A Wennerlund, K W Ljungberg, Knut Åström, Berta Hall och ? Wallin). Under hela våren 1927 hölls täta styrelsemöten och troligtvis stod banan klar i juli samma år. Spelavgiften sattes till 50 öre för s.k. A-timma och 30 öre för B-timma. För att få in pengar anordnades konserter, lotterier samt baler. 

Den första banan byggdes i betong och kompletterades senare med en asfaltbana längre in i ”lunnen” men denna bana ersattes på 40-talet av en grusbana ( en-tout-cas ), som kom att bli TTK:s huvudbana. 

I mars 1965 beslöts att bygga ett klubbhus intill den nya grusbanan. Det blev färdigt i november samma år och kostade 2000 kronor. Så småningom ökade spelmöjligheterna genom tillkomsten av idrottshuset Älvhögsborg på 70-talet. Dessutom kunde skolornas gymnastiksalar erbjuda spel.

En något udda profil inom TTK var Pelle Pettersson, en glad, musicerande saabare som redan i slutet av 40-talet åtog sig juniorernas träning. Pelle fortsatte sedan med idogt klubbarbete under 50-60-70 talen. Dessutom var han ledamot i Västergötlands tennisförbund. 

Bland klubbens spelare från den första tiden fanns bl  a. Lennart Carlsson, Bror Rendell, Gottfrid Tjärnfors.

Till nästa generation hörde Harald Uppström, Sten Bråthén och Åke Nylén. Harald vanna bl. a. JDM, flera KM,  och spelade med framgång i klubbens seriespel. Sten Bråthén och Harald uppström var ett starkt dubbelpar med många triumfer under åren efter 50-talet. 

Till den tredje generationen spelare hörde Ingemar Andersson och Sivert Fridén som framgångsrikt deltagit i klubbens seriespel

Tennisklubben gästades av flera kända spelare.  Således spelade bl.a. den elegante engelsmannen Fred Perry uppvisningsdubbel tillsammans med den legendariske Calle Schröder mot TTKs Harald Uppström och Åke Tjärnfors. Andra gästspelare var Elof Thorén och Bosse Andersson från Göteborg

Vid slutet av 1970-talet hade de två tennisbanorna i Hjulkvarnelund (en grus- och en cementbana) använts under närmare femtio år. Nu började klubben att planera för en mera samlad anläggning med såväl inne- som utebanor. 

Under ledning av klubbens dåvarande ordförande Gösta Nilsson, en habil tennisspelare och tillika driftig ordförande började man fundera över att skapa en större och mera enhetlig anläggning. 

Efter ansökan anvisades klubben mark på tomt vid Skogstorpa och i november 1979 framförde klubben ett förslag till kommunen att uppföra tre inomhus- och tre utomhusbanor. Till hjälp vid förhandlingarna med kommunen hade klubben adjungerat medlemmen Gösta Erkenborn och till sammans med ordföranden utvecklades projektet. Den 16 juni 1980 beslöt kommunfullmäktige att gå i borgen för ett lån på 3,2 miljoner kronor (som senare ökades tillnärmare 4 miljoner). Ansvarig för de kommande byggplanerna var hallkommittén med bl.a.Gösta Erkenborn och Carl-Erik Löfving. Från början var det tänkt att läktare skulle ingå i hallbygget men av ekonomiska skäl fick den utgå. Anläggningen var planerad att tas i bruk under hösten 1981 men byggnationen försenades något och invigningen kunde ske först i maj 1982

Man kan lugnt hävda att 80-talet blev TTK:s mest intensiva decennium, rentav en storhetstid sportsligt sett. Med största entusiasm anslöt styrelse, spelare och föräldrar till en intensiv verksamhet. En föräldraförening bildades som skötte markservicen med drift av reception, cafeteria, receptionsvakt under lördagar-söndagar.

Juniorverksamheten fullkomligt exploderade, så till den grad att man fick hyra gymnastiklokaler i Polhemsskolan och Sylteskolan samt i Granngårdens sportanläggning. Över 20 ideella tränare ställde upp och träningsåldern var från 6 år till vuxna. Några gånger tränades de tolv bästa juniorerna av den kände tränaren Percy Rosberg, Stockholm. Från den gruppen utvecklades klubbens bäste spelare Peter Nyborg som fick sin slutträning hos GLTK och kom att bli toppspelare i dubbel på världstouren. En annan framgångsrik junior som utvecklades under denna period var Marcus Ehner, som bland annat blev distriktsmästare. 

Ett tecken på klubbens ”guldålder” utgjorde valet 1986 till bästa serieklubb i Västergötland. Under denna period var Sivert Fridén klubbens ”allt i allo” och var i många år kassör och kanslist samt tränare. Som tränare förutom Sivert medverkade bl. a. Ingemar Andersson, Hans Jansson, Fleming Brunnhage, Elisabet Strid, Håkan Bennhage samt Rolf Simonsson, idog tränare för de yngsta. 

Delvis var klubbens syfte att i görligaste mån skapa mycket duktiga spelare men samtidigt ge den större delen av ungdomarna en god tenniskunskap att ta med sig ut i det ”sociala livet”.  

Vid sidan om denna juniorverksamhet arrangerade TTK flera större tennisturneringar såsom DM, JSM, SAAB Trophy med deltagande från Frankrike, Italien, Holland och Sverige. Dessutom stod TK som värd för Davis Cup mot Slovakien samt Kings Cup.

Klubben har också gästats av de två elitspelarna Manuel Santana och Jan-Erik Lundqvist som uppvisningsspelade i Älvhögsborg. 

Ett antal ordförande har verkat sedan Gösta Nilssons tid: bl.a. Claes Kristensson, Alena Novak och Karl Köhler, vilka gjorde ett mycket gott arbete. Under styrelsen har verksamheten bedrivits med hjälp av ett antal kommittéer. 

Träningen sköttes som nämnts till en början av ideella tränare. Kravet på anställd tränare restes och under 1990-talet anställde klubben tränare på halvtid: Kjell Hermanson, Fredrik Sjöblom, Håkan Bennhage.

En bit in på 2000-talet började det märkas en tilltagande försämring av klubbens verksamhet och inte minst av ekonomin. Juniorer lämnade klubben, underhåll av anläggningen försummades, klubben var inne i en downperiod och klubbledningen fann inga lösningar på problemen.  

2006 anställdes Isabell Högberg som tränare och man började jobba mer aktivt för att bredda juniorverksamheten.

2008 fick klubben en ny ordförande, Roland Augustsson, som tillsammans med styrelse och personal lyckades vända den negativa trenden och medlemsantalet växte till ca 440 och ekonomin var god.

Efter ett par år så anställdes ytterligare en tränare i form av Eric Lund och därefter har TTK haft 2 minst fast anställda tränare.

I Mars 2017 så valde föreningen att sälja anläggningen till Trollhättans stad. Detta beslut fattades med löfte om att de gamla filtbanorna skulle bytas ut mot hardcourtunderlaget Plexipave redan senare under samma år. Samtidigt utlovades en plan från Trollhättans Stad att de kommande 3 åren även byta ut belysning, ventilation och att renovera taket på anläggningen. 

I Augusti 2017 så anställdes Fabián Núñez Seixa som klubbchef och huvudtränare och ett arbete med att bygga upp en ny struktur inom klubben påbörjas. 

 

Uppdaterad: 13 SEP 2017 14:10 Skribent: Niklas Röstberg


logo-mecenat

Vi har studentrabatt. Om Ni ska kunna få rabatt så måste Ni vara medlem.balonger


 

Admin  

Postadress:
Trollhättans TK - Tennis
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Besöksadress:
Kardanvägen 2
46138 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052017810
Fax: +4652017810
E-post: info@trollhattanstk....

Se all info

seriespel_knappen

tenniss-k_knappen